YRITYKSILLE

XMentorin kautta saatte yrityksellenne asiantuntevaa palvelua yritystoiminnan arjen pyörittämiseen. Apua on tarjolla niin kasvun kuin kapeikkojen vaiheisiin.

Henkilöstönäkökulmasta palvelumme voivat liittyä sopivien työntekijöiden löytämiseen tai työhyvinvoinnin, motivaation, sitoutumisen tai ryhmädynamiikan vahvistamiseen.

Toiminnanohjauksen tulokulmasta voimme kumppaneinemme tarjota preppauskaveria esimiestyöhön tai osaamista sekä välineistöä mm. yrityksen toimintaprosessien ohjaamiseen.