TYÖELÄMÄ

Työpsykologia on XMentorin keskeistä osaamiskenttää. Yksittäisen ihmisen näkökulmasta tämä voi tarkoittaa oman alan tai uran valintaan liittyviä pohdintoja: ”Mikä olisi minulle sopivin työ?”, ”Mitkä ovat vahvuusalueitani?”, Millaiset tehtävät eivät kuulu mukavuusalueelleni?”

Toisaalta voimme toimia ajatusten kirkastajana myös omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvissä asioissa. Voimme etsiä yhdessä energiaa hetkiin, joissa omat voimavarat ovat syystä tai toisesta kuluneet loppuun.

Yrittäjän elämä on vaativaa ja yksinäistä puurtamista. Voimme tarjota yrittäjälle syvään omakohtaiseen kokemukseen perustuvaa henkistä tukea. Toisaalta apumme voi liittyä myös yrityskäytäntöjen toimintaan liittyviin asioihin, kuten sovellusten hyödyntämiseen.