TIETOA YRITYKSESTÄ

XMentor on yritys, jonka ydinosaamisalue muodostuu psykologisten asiantuntijapalveluiden tuottamisesta sekä organisaatioille että yksityisille ihmisille.

Yrityksen perustaja ja omistaja olen minä, Timo Suhola. Akateemiselta koulutustaustaltani olen filosofian tohtori ja psykologian maisteri.

Olen syntynyt ja kasvanut yrittäjäperheessä, joten tunnen yrittäjyyteen liittyvät ilot ja huolet elämänkokemukseni kautta. Vaikka yrittäminen on tavalla tai toisella aina ollut osa elämääni, olen siitä huolimatta rakentanut työuraani myös työntekijänä yksityisellä sektorilla sekä viranhaltijana julkisella sektorilla. Olen tehnyt paljon yhteistyötä myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Työroolini on muodostunut niin asiantuntijan kuin esimiehenkin tehtävistä.

Mielenkiintoni ihmistä kohtaan aktiivisena toimijana syttyi yksilöpsykologiselta tasolta. Tämän jälkeen sukelsin maailmaan, jossa tarkastelin yksilöistä muodostuvien ryhmien toiminnan dynamiikkaa (organisaatiotaso). Psykologina olen toiminut erilaisissa rooleissa ja ympäristöissä: mm. organisaatiopsykologina, työpsykologina, opintopsykologina.

Psykologiopintojeni jälkeen olen täydentänyt ymmärrystäni filosofian tohtorin tutkinnolla (LUT/tuotantotalous). Väitöskirjani jatkoi tutkimusmatkaani: tarkastelin julkisen sektorin monialaisesti toteutetun toiminnan haasteita prosessinäkökulmasta. Tutkimuskohteenani oli sivistys- ja sote-sektoreiden yhteisesti jaettu vastuukenttä, oppilas- ja opiskelijahuoltoprosessi.

Olen toiminut vuodesta 2004 lähtien työ- ja organisaatiopsykologian etäopettajana UEF:n avoimessa yliopistossa. Vastuukurssini ovat koostuneet motivaatiosta ja tietoisuustaidoista.

Työn ja organisaatioiden sekä opiskelun ja koulutuksen kenttä ovat suuria kiinnostukseni kohteita. Hyvin toimivat palveluprosessit tuottavat työyhteisön hyvinvointia ja tyytyväisiä asiakkaita. Näiden sivutuotteena syntyy taloudellista vakavaraisuutta.

Kaiken ytimessä on kuitenkin hyvinvoiva yksilö, joka on löytänyt oman paikkansa yhteiskunnassa ja itselleen parhaiten sopivaa seuraa.

Kiitos kun jaksoit tutustua ajatusmaailmaani viimeistä riviä myöten!

Timo